Zapytania Ofertowe

 1. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowych przenośników ślimakowych

 2. Załącznik nr 1 do zapytania KPO. Oświadczenia (wzór)

 3. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej linii do obierania jabłek

 4. Załącznik nr 1 do zapytania KPO. Oświadczenia (wzór)

  Wyniki postępowania ofertowego

 5. Modernizacja dachu części istniejącej zakładu produkcyjnego – wg załączonego przedmiaru

 6. Przedmiar

  Załącznik nr 1 do zapytania KPO. Oświadczenia (wzór)

  Wyniki postępowania ofertowego

 7. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej kotłowni kontenerowej

 8. Wyniki postępowania ofertowego

 9. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego podgrzewacza rurowego

 10. Wyniki postępowania ofertowego

 11. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

 12. Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Wyniki postępowania ofertowego

 13. Sprzedaż, dostawę i wdrożenie oprogramowania

 14. Wyniki postępowania ofertowego

 15. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji wyparnej

 16. Wyniki postępowania ofertowego

 17. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego turboekstraktora

 18. Wyniki postępowania ofertowego