Zapytania Ofertowe

  1. Sprzedaż, dostawę i wdrożenie oprogramowania

  2. Wyniki postępowania ofertowego

  3. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji wyparnej

  4. Wyniki postępowania ofertowego

  5. Sprzedaż, dostawę i montaż nowej linii do parowego obierania jabłek

  6. Wyniki postępowania ofertowego

  7. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego turboekstraktora

  8. Wyniki postępowania ofertowego