Zapytania Ofertowe

 1. Modernizacja dachu części istniejącej zakładu produkcyjnego – wg załączonego przedmiaru

 2. Przedmiar

  Załącznik nr 1 do zapytania KPO. Oświadczenia (wzór)

 3. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej kotłowni kontenerowej

 4. Wyniki postępowania ofertowego

 5. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego podgrzewacza rurowego

 6. Wyniki postępowania ofertowego

 7. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

 8. Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Wyniki postępowania ofertowego

 9. Sprzedaż, dostawę i wdrożenie oprogramowania

 10. Wyniki postępowania ofertowego

 11. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji wyparnej

 12. Wyniki postępowania ofertowego

 13. Sprzedaż, dostawę i montaż nowej linii do parowego obierania jabłek

 14. Wyniki postępowania ofertowego

 15. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego turboekstraktora

 16. Wyniki postępowania ofertowego