Zapytania Ofertowe

 1. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

 2. Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Wyniki postępowania ofertowego

 3. Sprzedaż, dostawę i wdrożenie oprogramowania

 4. Wyniki postępowania ofertowego

 5. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji wyparnej

 6. Wyniki postępowania ofertowego

 7. Sprzedaż, dostawę i montaż nowej linii do parowego obierania jabłek

 8. Wyniki postępowania ofertowego

 9. Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego turboekstraktora

 10. Wyniki postępowania ofertowego